sport
     
 

Avalik teave

22.10.2017.a. MOODUSTUS UUS OMAVALITSUSÜKSUS – RÄPINA VALD

Kui kodanikul on vaja vallaga asju ajada, siis kuhu peab ta pöörduma?

Meeksi Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus  ja Veriora Vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017. 

See tähendab, et ühinevate valdade igapäevane töö jätkub sinnani nagu enne valimisi. Räpina piirkonna elanikul tuleb pöörduda Räpina Vallavalitsusse aadressile Kooli 1, Räpina linn .  Meeksi ja Veriora piirkondade elanikel tuleb pöörduda oma senisesse vallamajja

 

Alates 01.jaanuarist 2018.a. alustavad tööd Meeksi piirkonna teenuskeskus ja Veriora piirkonna teenuskeskus.

 

Meeksi teenuskeskus:    Kesk 20 , Mehikoorma alevik

Ene Tammekun    kantseleispetsialist    7303431    ene.tammekun@rapina.ee

Astrid Laur    sotsiaaltööspetsialist   7303433  52 68 166  astrid.laur@rapina.ee

Raivo Põhjala       haldusspetsialist      51 17 104

 

  Teenuskeskuses: 
 1) toimub elanike registreerimine rahvastikuregistrisse ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine ja perekonnaseisutoimingute teostamine;
 2) võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse ja skaneeritakse dokumendihaldusprogrammi ning originaalid edastatakse valitsusse;
 3) nõustatakse kodanikke sotsiaalabi küsimustes;
 4) vahendatakse infot vallavalitsusele;
 5) nõustatakse kodanikke asjaajamisel;

 6) täidetakse muid ametiasutuse antud ülesandeid.

 

Räpina valla koduleht:  www.rapina.ee

 

 

 

Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti