ettevottlus
     
 

Ettevõtlus

Ettevõtjate halduskoormus väheneb

Majandustegevuse register uueneb 1. juulist. Vaata uudist siit:
https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb

Alates 1. juulist on aadressil http://mtr.mkm.ee/ kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtima hakkamisega 1. juulist 2014.

Seni s.t kuni 30.06.2014 tuli ettevõtjal esitada tegutsemiseks jaekaubanduse, hulgikaubanduse, teeninduse, toitlustamise, majutusteenuse osutamise või kaubanduse korraldajana kohalikule omavalitsusele registreerimistaotlus. Alates 01.07.2014 registreerimistaotlusi enam ei esitatata. Ettevõtjad, kes soovivad tegeleda alkohoolse joogi jaemüügiga, tubakatoodete jaemüügiga, alkohoolse joogi hulgimüügiga, tubakatoodete hulgimüügiga, hambavalgendustoodete või biotsiidi hulgimüügiga peavad esitama läbi teabevärava www.eesti.ee elektroonselt majandustegevusteate (tasuta). Teate esitamisega kannab ettevõtja ise vastavad andmed registrisse ning eraldi menetlust kohalikus omavalitsuses ei toimu. Lisaks on võimalik andmeid registrisse kanda notari vahendusel. Kõigi senises MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt.

Ettevõtjad, kes seni on oma majandustegevuse registreerinud MTR-s, esitades selleks registreerimistaotluse vallavalitsusele, kuid kelle tegevus ei ole seotud eelnevalt mainitud tegevusaladega (alkohoolse joogi/tubakatoodete jae- ja hulgimüük), oma tegevust MTR-s nüüdsest enam registreerima ei pea.

Kaob registreeringu õigsuse kinnitamine. Kui siiani tuli ettevõtjal oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega (vastav kinnitus esitatakse vajadusel seal).

Sisuliste küsimuste puhul aitab ettevõtjaid teabevärav www.eesti.ee, mis pakub ja tugiteenust aadressil help@ria.ee. Lisaks on maakondlikud arenduskeskused (MAK) valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste täitmisel (tasuta), aga ka notarid (tasu eest).

Vastavustabel: Vastavustabel  (Muudatused valdkondade kaupa)

 Rohkem infot erinõuetega tegevusalade kohta leiate siit

 

Uus majandustegevuse register https:mtr.mkm.ee