tervishoid2
     
 

Kalmistud

Kalmistu kasutamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012022&leiaKehtiv

 

 

Mehikoorma kalmistu

kalmistuvaht Maire Sillakivi, tel 550 7624


Meerapalu ja Pedaspää kalmistu

kalmistuvaht Jaan Vaiknemets, tel 742 8769


 

         KALMISTUPÄEVAD 2018

Mehikoorma    08. juuli      kell   13.00

   
Pedaspää        01. juuli      kell   13.00    

Meerapalu       01. juuli      kell   15.00

 

   
Kalmistuvahi ametijuhend.doc
Meerapalu Küla Selts tänab annetajaid