tervishoid
     
 

Sotsiaaltöö ja tervishoid

Sotsiaalhoolekande põhiülesanded

  • osutada inimestele ja perekondadele abi, et ennetada, kõrvaldada või kergendada toimetulekuraskusi;
  • aidata tagada sotsiaalsete erivajadustega inimeste sotsiaalset turvalisust, toetada nende arengut ning ühiskonnas kohanemist;
  • korraldada sotsiaalteenuseid;
  • korraldada hooldust ja teostada järelvalvet hooldaja tegevuse üle;
  • väljastada puudega inimese sõiduki parkimiskaarte;
  • abistada ja nõustada invaabivahendite taotlemisel;
  • korraldada vanemliku hoolitsuseta laste elu ja nende õiguste kaitset;
  • määrata ja maksta toimetulekutoetust;
  • määrata ja maksta sotsiaaltoetusi;
  • korraldada vältimatut sotsiaalabi.

KASULIKUD LINGID

Tartu Naiste Varjupaik http://www.naistetugi.ee/
Eesti Haigekassa http://www.haigekassa.ee/  Telefon 16363
Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee/
Tartu Maavalitsus http://www.tartumaa.ee/
Pensioniamet http://www.ensib.ee/  Telefon 16106
Eesti Töötukassa http://www.tootukassa.ee Telefon 15501
Invaabivahendid OÜ ITAK http://www.itak.ee/  Telefon 736 2106

Vaata ka siia:

http://www.oiguskantsler.ee/koolikiusamine/

www.targaltinternetis.ee

 www.lasteabi.ee

 

Ööpäevaringne perearsti nõustamistelefon 1220